• "A Termelő Iskola Esélyt ad"

Login Form

Első Magyar- Dán Termelő Iskola Alapítvány

Zalaegerszeg, Csácsi utca 98-100 92/598 300

Keresés

 

 

 

          elso magyar dan jpgszéchenyi terv logo

 

                                                                                                                                                                       

ÜDVÖZÖLJÜK A TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0015 PROJEKT OLDALÁN !

Projektszemélyzet:

Molnár Máté –projektvezető

Kovács Viktória – szakmai vezető

Grózinger Tímea – pénzügyi vezető

Kiss András – mentor

Szabó Tiborné – adminisztrátor

Németh Károlyné – szakmai oktató (szakács)

Horváth József – szakmai oktató (szerkezetlakatos)

 

A programba 24 fő került be, tizenketten szakács, tizenketten pedig lakatos képzésben vettek részt.

 

Zalaegerszegen, a Hotel Arany Bárányban 2015. június 23-án rendeztük meg a TÁMOP 1.4.1 program zárókonferenciáját, mely egyben emlékezés volt a termelőiskola 20 éves működéséről, "Két évtized a hátrányos helyzetűekért..." címmel. 

Az eseményről bővebben olvashat a Zalai Hírlap 2015. június 24-i számának 6. oldalán az "Újabb pályázatokra várnak" cikkben.

Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány új képzést indított még 2014 februárjában. A projekt címe:„A termelőiskola esélyt ad: képzéssel, közhasznú feladatok végzésével, mentális fejlesztésekkel, foglalkoztatással a Zalaegerszegen és környékén a hátrányos helyzetű munkanélküliekért.”

  1. A TÁMOP 1.4.1-11/1 másfél éves komplex program 1 hónapos felkutatást és kiválasztást; két szakmában – szakács, épület- és szerkezetlakatos – 11 hónapos OKJ szakmai képzést és 6 hónapos szakmabegyakorló foglalkoztatást kínált 24 fő munkanélküli számára. A komplex program teljes időtartama a résztvevők egyéni szükségleteihez igazodva kiegészült olyan elemekkel, mint: folyamatos közismereti és szakmai felzárkóztatás; pszicho-szociális és mentális fejlesztés; életviteli tréning; álláskeresési technikák elsajátítása; lemorzsolódás megakadályozása; munkába helyezés és munkában tartás; utógondozás. Ez utóbbi két fázis jelenleg is folyamatban van.

A program célcsoportja: olyan legalább 8 általános iskolai végzettségű munkanélküliek voltak, akik

-      25 év alatti pályakezdők, vagy

-      50 év feletti életkorúak

-      6 hónapja nem folytattak kereső tevékenységet

-      24 hónapja nyilvántartott álláskeresők voltak

A résztvevők a képzés időtartama alatt havi 70.000 Ft képzési támogatást kaphattak.

A képzés gyakorlati időtartama alatt a résztvevők közhasznú tevékenységet végeztek a települések oktatási és szociális közintézményeiben, illetve közintézményeknek.

A 24 induló főből 2 betegség miatt lemorzsolódott, egy pedig nem talált „megfelelő” munkát. Így jelenleg (2015.június 16.) 21 fő dolgozik, akik június 30-ig teljesítik a program minimálcélját és addigra legalább hat hónapot töltöttek a munka világában.

Hat fő tovább foglalkoztatása –szerződések értelmében- biztos, de remélhetőleg a többiek munkaviszonya is hosszabodik.

A program sikeres megvalósításában jelentős szerepet játszottak partnereink, akik gyakorlati illetve munkahelyet biztosítottak. Köszönjük nekik.

Kiss András projektmentor

 

A termelőiskola, mint új oktatási modell létrehozása a magyar képzési rendszerben a Zala Megyei Munkaügyi Központból indult ki. Az Első Magyar-Dán Termelőiskola Alapítvány megalapítása előtt egy évvel, vagyis 1992-ben a munkaügyi szervezet, a megyei önkormányzat és az országos munkaügy központ vezetése –köztük Pálfy Józseffel- tanulmányúton vett részt Dániában.

„A programban ugyan jelezték, hogy iskolákat fogunk megnézni, de semmi közelebbit az intézményekről addig, amíg meg nem láttuk az elsőt, egy Koppenhága közelében fekvő településen, Flongban. –mondta Pálfy József, aki a megyei munkaügyi központ munkatársaként a kezdetektől közreműködött a termelőiskola létrehozásában. –Első benyomásként meghatottan éltük át azt, hogy ebben az iskolában a hátrányos helyzetű gyermekekkel milyen légkörben és módszerekkel. Míg nálunk ezek a gyerekek javítóintézetekben vagy egyéb zárt intézetekben vannak, és a rájuk fordított energia alig térül meg, addig ott a szociálisan hátrányos helyzetű valamint a magatartászavaros fiatalokkal jelentős eredményeket érnek el ezen oktatási modell alkalmazásával. Látva a tényeket, komolyan elhatároztuk, hogy létesítünk egy termelőiskolát. Ez a flongi iskola lett a partnerünk, az együttműködési megállapodást az igazgatója és Kiss Ambrus, a munkaügyi központ akkori igazgatója írta alá.

Akkor úgy tűnt, hogy a dánok nemcsak szakmai, de anyagi segítséget is tudnak nyújtani nekünk intézményünk létrehozásában, mivel volt egy alapítvány, mely a keleti országok megsegítésével foglalkozott. Ott jártunkkor találkoztunk egy dán országgyűlési képviselővel, aki közölte, hogy egy kis önrészt kell felmutatnunk a támogatáshoz; úgy mondta, ha találunk Zalaegerszegen egy elkerített területet, amelyen áll egy bódé, akkor ők segítnek.

Hazatérve propagálni kezdtük a termelőiskolát, és kaptunk ígéretet támogatásra az önkormányzattól és a minisztériumtól is, majd nekiálltunk helyet keresni a leendő intézménynek. Egyik lehetséges helyszínként a Botfai Fiúnevelő Intézetre gondoltunk, hiszen ott adottak voltak a körülmények. Az intézetet a dán szakemberek is megnézték, akik azon a véleményen voltak, hogy az ottani oktató-nevelőtestület eddigi feladatából adódóan nem alkalmas a teljesen más elven alapuló oktatás végzéséhez. Aztán rátaláltunk a volt csácsi iskolára, és elindítottuk a lobbit az önkormányzatnál a használatbavételéért. Az épület tulajdonjoga körül több bonyodalom adódott; felmerült az is, hogy az egyház visszakéri. Ők azonban azt mondták, hogyha az épületet egészségügyi, kulturális vagy oktatási célra veszik igénybe, lemondanak a használati jogukról. Sajnos több rosszindulatú híreszteléssel is meg kellett birkóznunk, mint például azzal, hogy dán elitképzőt akarunk létesíteni. Ellenállással találkoztunk a pedagógusok részéről is, akik kijelentették, hogy ezt a teljesen liberális skandináv modellt Magyarországon nem lehet megvalósítani.”

Pálfy József visszaemlékezésében továbbá elmondta, folyamatosan figyelték a pályázati lehetőségeket, és költségvetést készítettek a csácsi iskola felújítására. Mindeközben kudarcokkal szembesültek. Kiderült, hogy a dánok csak szakmai és módszertani segítséget tudnak nyújtani, anyagit nem.

„Az 1993-ban alakult Első Magyar-Dán Termelőiskola Alapítvány számláján akkor 50 ezer forint volt. Igaz nyertek hétmillió forintot felszerelésre egy PHARE-pályázaton, azonban ott volt a romos épület, amelyen ép ajtó, ablak nem volt, a fűtés és az elektromosság nem működött. E helyzetből adódóan dr. Hóbor Erzsébet kuratóriumi elnök vezetésével összeült egy válságstáb. Szomorúan kellett megállapítanunk a beszélgetések során, hogy volt egy szép álmunk, ami nem valósult meg, és mivel a rendelkezésünkre álló pénz szinte semmire sem elég, tisztességesebb visszavonulnunk. Kiss Ambrus azonban azt mondta, hogy ilyen könnyen nem adjuk fel, tovább kell pályáznunk. A munkaügyi központ is lehetőségeihez mérten igyekezett minden támogatást megadni a termelőiskola létesítéséhez. Kiírtunk egy pályázatot intézményvezetői állásra, de nem találtunk megfelelő személyt erre a feladatra. Aztán kapcsolatba kerültünk Molnár Mátéval, a Munkácsy szakmunkásképző tanárával, aki elvállalta az igazgatói tisztséget. Akkor is, és most is úgy vélem, hogy az ő szervezőkészsége, pozitív rámenőssége, töretlen munkabírása nélkül nem jött volna létre az intézmény. Ő teljes erőbedobással vetette bele magát a feladatokba. Beindult a szervezőmunka, sorra íródtak a pályázatok, amelynek köszönhetően, igaz komoly nehézségekkel küszködve, 1995 szeptemberében megkezdte tevékenységét Magyarország első munkaiskolája: az Első Magyar-Dán Termelőiskola.”

Pálfy József végezetül elmondta, a munkaügyi központ már az induláskor megkezdte a lobbit annak érdekében, hogy valamiképp „bevigye” a magyar oktatási intézményrendszerbe a termelőiskolát, amely mivel iskolarendszeren kívüli képzést folytat, nem jogosult normatív állami támogatásra. Ez a mai napig nem sikerült, így az iskola a pályázatok útján történő támogatási rendszer következtében állandó anyagi bizonytalanságban van. Hozzátette: nagy szükség lenne a normatív finanszírozásra, hiszen az iskola nem kevesebb feladatot, mint a többszörösen hátrányos helyzetű, alulképzett, szakmával nem rendelkező (vagy nem piacképes szakmával rendelkező) emberek képzését vállalta magára azzal, hogy olyan egyedülálló oktatási modellt valósít meg, amely gyakorlatorientált, kevés elméleti képzéssel, a józan paraszti ész alapján, munka közben igyekszik megtanítani a hallgatót a szakmára. Eredményei bizonyítják, mindezt jól teszi.

 

The production schools, such as the creation of new educational models in the Hungarian education system was launched by the Zala County Labour Centre. Prior to founding The First Hungarian-Danish Production School Foundation a year, in 1992, the labor organization, the county government and the leadership of the National Labour Centre  participated in a study tour to Denmark.

"The same program indicated that we are going to look at schools, but any details of the institutions as long as you have not seen the first one, a town located near Copenhagen, Flongban. he said Jozsef Palffy, who is an employee of the county labor center from the beginning contributed to the creation of production schools. -First Impressions touched as we lived through that in this school for disadvantaged children and what kind of atmosphere techniques. While these children are our correctional institutions and other institutions are closed, and the energy spent on them hardly be recoverable, there will socially disadvantaged young people with behavioral disorders and the significant results achieved by applying this educational model. Seeing the facts, seriously we decided that you establish a production school. This school was flongi with us, the cooperation agreement with the director and Kiss Ambrus, then director of the employment center signed.
Then it seemed that the Danes not only professional, but also material assistance they can provide to us in establishing our institution because it was a foundation that dealt with to help the eastern countries. When we were there we met a Danish MP, who said that a small önrészt we need to show up in support; I said, if we can find in Zalaegerszeg in a fenced off area, which consists of a stall, they help you.
After returning home he began to propagate the growing school, and we promise to support the local government and the Ministry too, then we started to look for places to prospective institution. One of the possible sites of the Institute Botfai Fiúnevelő thought, because there were given the circumstances. The institute is the Danish experts also looked at people who were of the opinion that carrying out is not suitable education based on completely different principles because of the local educational bodies to date job of. Then we found the school was ruined and started to lobby the local government to get it. The building had more ownership around bonyodalom; It was also that the church return calls. They were told, however, that if the building they are using health care, cultural, or educational purposes, waive their right to the user. Unfortunately, many malicious rumors also had to cope, such as the fact that we want to establish a Danish elitképzőt. Resistance met for the teachers, who have stated that this model totally liberal Scandinavian Hungary can deliver. "

Joseph Palffy also told in flashback, continuously observed in the tender offer, made in the ass and a budget to renovate the school. Meanwhile, they faced with failure. It turned out that the Danes only able to provide professional and methodological assistance, the material from do not.

"The first was established in 1993. Hungarian-Danish Production School Foundation's account was then 50 thousand forints. True won HUF seven million installed a PHARE tender, but there was a ruined building, which is intact door, window did not have heating and electricity was not working. This situation has lead Dr. Hóbor led by Elizabeth Chair of the Board met in a crisis staff. Sadly had to be determined during the talks, it was a beautiful dream that did not materialize, and since the available money is almost nothing pretty, fairer retreat we. Kiss Ambrus, but said it will not give up so easily, should continue to apply. The labor center also tried all possibilities within its capabilities megadni support the establishment of school production. We have written a tender for institutional management post, but we could not find right person for this job. Then contact got Molnar Mateo, Munkácsy vocational school teacher who took on the director's office. Even now and I seem to me that his organizing skills, positive pushing is, would not have been an institution without unbroken capacity for work. He threw himself into the task with full force. Launching the organizational work, the applications are written in line, thanks to which, though struggling with serious difficulties, in September 1995 the first business school began its activity in Hungary. First Hungarian-Danish Production School "

Finally, Joseph Palffy said the employment center from the outset, started to lobby in order to somehow "may bring" the Hungarian school system in the school production, which continue as non-formal education, it is not entitled to normative state support. It still did not succeed, so the school system through the support of applications as a result of constant financial uncertainty is. He added that it would be a great need for normative financing, because the school no fewer jobs than training with multiple disadvantages, undereducated, not (or not marketable profession in) profession people undertook with it a unique educational model which will have practice-oriented based on some theoretical training, common sense at work trying to teach the students of the profession. Results prove he does it well.

 

Kuratórium :

 

Elnök: Molnár Máté

 

Tagok: Széphalmi Miklós, a ZalaPont Kft. ügyvezetője

           Bényi  Zoltán

          dr Hóbor Erzsébet

           Velkey Péter ZMJV. PM. Hivatal Osztályvezetője

 

 

A 2017. május 30-án tartott kuratóriumi ülés napirendjét egyhangúlag elfogadták.

 

Napirendi pontok voltak:

1./ az alapítvány 2016. évi gazdálkodása

2./ a Felügyelő Bizottság beszámolója

3./ a 2016. évi projektek (GINOP 5.2.1 és GINOP 5.1.1) végrehajtása

 Az iskolába  előre is lehet jelentkezni. Amennyiben olyan tanfolyam indul a későbbiekben, amely szakma/képzés az adatlapot kitöltő egyént érinti, - lehetőség szerint- értesítjük.

Ehhez csupán az alábbi adatlapot kell kitölteni az iskolában. (Általános iskolai tanulmányok folytatását, illetve befejezését  célzó képzést NEM indítunk.)

 

 

Jelentkezési lap

A jelentkező adatai

Név:

Anyja neve:

Szül. helye, időpontja:

Állampolgársága:

Lakcíme, tartózkodási helye:

Telefonszáma:

Iskolai végzettsége, előképzettsége:

Nyelvismerete:

A képzési program neve, amelyre jelentkezik: ……………………………………….

A választott képzés kezdésének várható időpontja: …………………………………..

A képzés költségének a képzésben résztvevő által vállalt összege: - (támogatott)

Alulírott tudomásul veszem, hogy jelentkezésem felnőttképzési jogviszonyt nem létesít, a képzés megkezdése előtt a képzővel „Felnőttképzési szerződés”-t vagyok köteles kötni.

Tudomásul veszem, hogy a képző részemre az alábbi felnőttképzési szolgáltatásokat is felajánlja:

Előzetesen megszerzett tudásszint (kompetenciák) felmérése

                        igénylem                                  nem igénylem

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

                        igénylem                                  nem igénylem

Egyéb közölni valóm:

Dátum: 201………….

                                                                                              jelentkező aláírása

 

 

 

 

Címünk: Zalaegerszeg, Csácsi u. 98-100. (a csácsi templommal szemben)

telefon: 92/ 598 300 (továbbak: lásd kapcsolat)

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 kep1

 

 

 

kep2